Langt de fleste mennesker er enige om at det er vigtigt at få sorteret affaldet for at muligheden af genbrug kan højnes og belastningen af miljøet kan begrænses.

Miljø og genbrug

Det er overalt. Vi skal i alt vi gør have fokus på hvad de handlinger vi udfører gør ved kloden og ved det miljø vi opholder os i. Der skal handles for at undgå at tingene kommer ud af kontrol. Og en af de helt konkrete ting vi kan gøre er at sortere vores affald til genbrug. Det kræver en effektiv affaldssortering for et grønnere miljø.

Danskerne producerer meget affald

Danmark er det land i EU, der producerer mest affald pr hustand. Derfor er der stort behov for at der sorteres affald i Danmark. For genbrug skal der til for at mindske belastningen på miljøet. For genbrug kan mange ting. Det forhindrer forurening, og så reducerer du behovet for at høste nye råvarer og der spares på energiforbrug. Det hele bliver mere bæredygtigt med genbrug. I Danmark arbejdes der med ni forskellige kategorier af affald, der skal sorteres i. Det giver rigtig mange gode muligheder.

Affaldsbeholdere skal der til

Et godt skridt på vejen mod at opnå bedre affaldssortering og dermed give bedre mulighed for genbrug er at have affaldsbeholdere, der er bygget til at det er let at sortere dit affald. Der findes på markedet flere affaldsbeholdere, som kan bruges til sortering af flere forskellige typer af affald. Du kan få affaldsbeholdere med tre i en affaldssortering og du kan bygge op med moduler, der gør den endnu mere fleksibel. De findes i super moderne stil, så de passer ind i gadebilledet rigtig mange steder. Og så findes de i stål, så de er let at vedligeholde og ser flotte ud.